Veda nám pomáha uľahči život v rôznych oblastiach

Každý pohyb je pre organizmus človeka prospešný. Dnes sa hýbeme vo všeobecnosti veľmi málo, pretože moderná doba priniesla so sebou počítače a všetky tie technické vymoženosti, ktoré nám uľahčujú život, čo znamená, že sa už nemusíme fyzicky namáhať tak, ako generácie pred nami.
Pre ľudí, ktorí majú nejaký zdravotný problém a nedokážu sa hýbať, je odopretý fantastický pocit vyplavovania adrenalínu pri vykonávaní obľúbeného športu, a na nich mysleli vedci, ktorí by im dokázali pomôcť. Skúšajú spôsob, akým by si mohli títo ľudia vychutnať výhody tréningu bez jediného pohybu, a to sa môže čoskoro stať realitou.Mucha na rastline.jpg

Cvičíte, aj keď sa nehýbete
Vedcom z Michiganu sa ich štúdiom prírodného proteínu s názvom Sestrin podarilo zistiť, že práve on dokáže napodobniť priaznivé účinky cvičenia, sledovaním myší a múch. Tieto poznatky by mohli byť nápomocné pri boji vedcov s problémom ochabnutých svalov starnutím, ale aj z iných dôvodov. Sestrin sa po cvičení hromadí vo svaloch, a túto skutočnosť chcú vedci využiť pri svojom výskume.
Začali s muchami. Snažili sa ich povzbudiť k cvičeniu a pritom využili ich prirodzený inštinkt, ktorý ich akosi automaticky núti vyliezť zo skúmavky, a tak pre nich vytvorili akýsi bežiaci pás. Muchy trénovali tri týždne, pričom porovnávali normálne mušky so schopnosťami bežať a lietať s muchami s proteínom. Výsledkom bolo, že tie bez sestrinu sa cvičením nezlepšili, ale pri nadmernej dávke tohto proteínu do ich svalov vykazovali oveľa lepšie schopnosti ako tie, ktoré trénovali, a nemuseli sa pritom ani pohnúť.Imobilní účastníci maratónu.jpg

Nádej pre ľudí s obmedzeným pohybom
Myši boli tiež vystavené pokusom s týmto proteínom a ukázalo sa, že tým, ktoré ho nemali, sa ich aeróbna kapacita vôbec nezlepšila, ťažšie spaľovali tuky a horšie sa im dýchalo. Sestrin sa ukázal ako dostatočne vhodný na zlepšenie cvičenia a všeobecne fyzického pohybu, pretože tento svalovo špecifický proteín je schopný predchádzať atrofii, a všetky tieto poznatky by sa mali stať predmetom štúdia s cieľom pomôcť pri liečbe ľudí, ktorí cvičiť nemôžu.

You May Also Like

More From Author