Spoznajte základné princípy

Okolo každého z nás prúdia neviditeľné energie. Nazývajú sa CHI a prúdia medzi nebom a zemou. Je dôležité spoznať a uvedomiť si ich, aby sme vedeli správne ovplyvniť a riadiť náš vlastný svet.
Základom je jin a jang teória, ktorá je v súlade s piatimi prvkami – voda, oheň, zem, kov a drevo. Ich vzájomné pôsobenie vytvára vibrácie okolo nás a v našom prostredí. Je to malý zázrak, ktorý už poznali pradávne generácie pred nami a riadili sa nimi.znamenie yin a yang.png

Dve zázračné sily – Yin a Yang

Protichodné a pritom vzájomne sa dopĺňajúce elementy, ktoré pôsobia vo vesmíre, v jeho živej aj neživej časti.

  • Yin – spája sa so ženským princípom, je mu priradená tmavšia farba a smutnejšie pasívnejšie zimné vyžarovanie, charakteristický je preň prvok voda a zem
  • Yang – je svetlejší, veselší, typický je preň oheň a vietor, teplo, spája sa s mužským princípom a tvorivosťou

Obidva opaky spolu pôsobia, ale pritom nie sú absolútne, vyvíjajú sa a sú v pohybe.
Nič nie je iba čierno biele a yin a yang nie sú absolútnym opakom. Dopĺňajú sa, vidíme to na viacerých príkladoch v prírode a v reálnom živote. Každá z nich obsahuje časť druhej sily ako napríklad zima sa zmení na leto, deň vždy vystrieda noc a naopak.
Ich pôsobenie je vždy vo vzájomnej rovnováhe, aj dôjde k zvýšeniu yin, ustúpi yang a naopak. Spolu vytvárajú zmeny a udržujú svet v rovnováhe.Yin a Yang symbol.jpg

Základ pradávnej čínskej filozofie, medicíny a ostatných vied – teória TAI JI

Základom bola úvaha, že celý svet sa spočiatku vyznačoval neobmedzenou prázdnotou. Prvej aktivite, ktorá vôbec vznikla na svete dali názov Jang a jej protikladu, čo teda znamená neaktivitu, priradili názov Jin. Spoločný názov TAI JI vyjadroval súčasne aktivitu a neaktivitu, čiže protichodné sily jang a jin. Tento princíp sa stal východiskom pre starú čínsku filozofiu a iné vedné odbory.
Jeho poznanie vieme dnes uplatniť aj v našom reálnom živote. Mnohí poznajú správne zásady ako si napríklad zariadiť byt, kanceláriu podľa týchto princípov. Pomáhajú nám napríklad pri voľbe a architektúre záhradky, pri získavaní výhodných pracovných pozícii, peňazí a bohatstva, pri upevňovaní zdravia, získavaní a udržaní priateľstva a podobne.
Nič sa ale nestane samo, základom je naše pozitívne myslenie a prístup, ktoré nám prinesie úspech a radosť zo života.

You May Also Like

More From Author