Rok 2025: Bezplatná wi-fi na celom Slovensku a pripojenie 5G

Niektorí odborníci považujú rok 2025 za pravdepodobný pre zavedenie 5G siete, tento rok sa však skôr viaže so zavedením bezplatného internetu vo všetkých mestách na Slovensku. Využívať však bude skôr sieť 4G.
Podľa Bloomberg medzi rokmi 2012 a 2018 sa hodnota akcii európskych telekomunikačných spoločností znížila na polovicu z 234 miliárd dolárov na 133 miliárd dolárov. Za rovnaké obdobie sa hodnota amerického sektora zvýšila o 71 percent na 532 miliárd dolárov a ázijské telekomunikačné spoločnosti zvýšili hodnotu spoločností o 13 percent na 561 miliárd dolárov. Vďaka objemu mobilných dát narastajúcim takmer 60% ročne, spustenie 5G výrazne zníži náklady na poskytovanie týchto informácií a zníži zaťaženie sietí.
Európska komisia odhaduje náklady na zavedenie infraštruktúry 5G a celú optickú infraštruktúru na celom kontinente na 500 miliárd eur. Práve zvýšenie nákladov brzdí zavedenie 5G na európsky trh.

ohňostroj

Čo znamenajú jednotlivé predchádzajúce telekomunikačné siete?

  • 2G sieť- mobilná komunikácia sa využíva na prenos hlasu a textových správ, a veľmi základný obsah, ako sú futbalové výsledky vo forme textu a hra ako tetris.
  • 3G sieť- internet sa začína prejavovať vo svete mobilných telefónov, začína využívať sofistikované aplikácie. Dotykové obrazovky sú dostupné od vstupu mobilu iPhone na americký trh v roku 2007.
  • 4G – rozvojom dotykových telefónov sa zvýšila aj rýchlosť, aby streamingový obsah médií na smartfónoch zo stránok ako je YouTube sa preniesol v momente. Správy SMS prenechali prvenstvo aplikáciám ako Facebook, či WhatsApp.

smartphone
Prínos siete 5G
Európski telekomunikační operátori budú pravdepodobne aj naďalej opatrní, pokiaľ ide o vynaloženie značných peňazí na rozvoj infraštruktúry 5G, kým si nebudú istí rastom príjmu spojeným s využívaním siete. Sieť 5G bude prioritne určený pre priemysel, najmä automobilový. Počíta sa aj s využitím v autách, inteligentné ovládanie križovatiek, pri správe elektriny, vody a plynu, aby správcovia dokázali odčítať údaje na diaľku. Potenciál vidíme aj pri inteligentnom zbere odpadu. Prvé zariadenia určené pre využitie siete 5G nebudú telefóny alebo notebooky, skôr pôjde o inteligentné boxy s vysokou odolnosťou voči prostrediu. Kedy sa však tak stane je otázne.

More From Author