Hra na naučenie a zábavu v jednom

Aj vaše dieťa sa nevie dokopať k učeniu a nemá motiváciu? Neviete si poradiť a tak hľadáte možné riešenia, ako ho zaujať, či spríjemniť mu túto povinnosť, aby bola čo najpríjemnejšia. Určite ste už počuli o didaktických hrách. Ide o hry typu, zahraj sa a nauč. Tieto hry sú zamerané hlavne a predovšetkým na vzdelanie detí a to prostredníctvom už spomínanej zábavy. Je to teda win win pre obe strany. Vy ho niečo naučíte a ono nebude mať depresie z premnožených úloh z ktorým mu hlava aj vlasy dupkom stoja. Mnoho učiteliek tento systém využíva, bohužiaľ nie všetci a preto sme tu aj mi rodičia, ktorý svojim deťom doprajeme to najlepšie a budeme ochotní im v ich samovzdelávaní pomôcť, ako sa bude dať.Detské ruky.jpg
Touto metódou si žiak prehlbuje, skvalitňuje a obohacuje svoje poznanie. Môžete spojiť myslenie s poznaním, ako aj činnosť s rečou či psychiku s fyzičkou. Všetko je to na vás a vašom usúdení, čo potrebuje dieťa precvičiť a v čom sa potrebuje zdokonaliť. Taktiež sa nimi dá mravne poučiť, utvárať si medziľudské vzťahy a spravodlivosť, ako aj čestnosť. Nejde tu o to, aby bola hra originálna, či netradičná ide o tom, aby sa ňou žiaci naučili nové učivo, ktoré práve preberajú, alebo preopakovali to, čo už majú vedieť, ale prípadne zabudli. Takto by sa to malo konať pravidelne a bez stresu tak pripraviť naše deti na plnenie aj ťažších úloh v budúcom živote. Ak sa jedná o skupinové hry treba dbať na to, aby sme tých slabších priradili k silnejším a aby sa navzájom mohli posunúť v ich nadobudnutom k lepšiemu. Plnenie úlohy.jpgHra samotná je pre dieťa veľmi dôležitým faktorom a preto je nevyhnutné ju spojovať takto s výchovno vzdelávacím procesom. Či už ide o ten v škole, alebo o ten v rodine, ktorý má taktiež neodmysliteľnú funkciu. Niekedy pri počte žiakov nad dvadsať nemá učiteľ šancu sa každému venovať individuálne a podľa jeho učebného štýlu a preto je potrebné, aby rodičia svojim ratolestiam venovali dostatok času, aj keď majú pocit, že by sa mali naučiť všetko sami a v škole. Ale opak je pravdou. Bez rodičovského prístupu, by so ani ja nevynikala v mnohých veciach, v ktorých mi naši pomohli sa predrať na vrchol.

You May Also Like

More From Author