Potrebujete zlikvidovať Vašu firmu? Prenechajte túto starosť profesionálom.

Vaša firma neprosperuje ako ste si predstavovali? Alebo Vám už z akýchkoľvek dôvodov nevyhovuje jej chod? Potrebujete zlikvidovať firmu no neviete ako na to? Mi Vám s tým pomôžeme. Likvidácia firmy nie je jednoduchá záležitosť a je potrebné dodržať množstvo pravidiel a predpisov. Preto je vhodné nechať likvidáciu firmy na skúsených odborníkov, ktorý sa Vám o jej likvidáciu postarajú a vy sa už nebudete musieť trápiť rôznym vybavovaním a papierovou byrokraciou a v konečnom dôsledku si ušetríte množstvo starostí. Likvidácia s.r.o. je náročný proces ako z právneho hľadiska, tak aj časového.

právne vzťahy

Z právneho hľadiska je dôležité majetkové vysporiadanie a vysporiadanie ostatných právnych pomerov likvidovaného subjektu bez právneho nástupcu, kde je pomerne veľmi dôležité dodržať množstvo daných postupov stanovených zákonmi, ktoré súvisia s daňami a celkovým účtovníctvom. Postaráme sa Vám o kompletnú likvidáciu s.r.o. s výmazom z obchodného registra. Zverte nám likvidáciu svojej s.r.o. a spoľahnite sa na náš tím odborníkov a skúsených profesionálov, ktorý kompletne poznajú správny postup pri týchto úkonoch. Pre Vás je to v danej situácii veľká pomoc, aj keď je pravdou, že likvidácia firmy zahŕňa pohľadávky, ktoré vznikajú účtovaním pri likvidácii spoločnosti, no vy budete mať istotu, že sa nič nezanedbá a vaše starosti budú za krátky čas zabudnuté. Likvidáciu spoločnosti vieme zhrnúť do troch bodov:

-prijatie rozhodnutia o likvidácii spoločnosti a jej vstupe do likvidácie

-samotná likvidácia spoločnosti

-výmaz spoločnosti z obchodného registra

Likvidácia s.r.o.

Pôsobí to jednoducho, no verte že je lepšie a istejšie zveriť tak právne a majetkovo náročný úkon odborníkom respektíve profesionálnej spoločnosti zaoberajúcej sa týmto postupom. Likvidácia spoločnosti Vám bude vykonaná so všetkými potrebnými úkonmi okrem správnych a súdnych poplatkov.

More From Author