Európska únia

Európskou úniou sa rozumie zoskupenie štátov, ktorých od februára 2020 je 27 s celkovým počtom  437 miliónov obyvateľov, čiže približne 6 % populácie. Hlavným cieľom Európskej únie je výrazný hospodársky rast, konkurencieschopná ekonomika a zlepšujúca sa kvalita životného prostredia. Taktiež nové ciele, ako sú napríklad spoločná zahraničná a bezpečnostná politika a spolupráca v oblasti justície a vnútra. Aktivity Európskej únie pokrývajú […]