Aby vaša kariéra neskončila na bode mrazu

Pracujete dlhé hodiny a váš osobný život ide bokom. Túžite po povýšení a preto venujete všetok čas práci. Napriek tomu skončí s lepšou pozíciou váš kolega, ktorý po ôsmich odpracovaných hodinách s úsmevom na perách odkráčal domov. Ste na pokraji zrútenia pod vplyvom zúrivosti. Pritom stačí tak málo.

aplikace

Vám sa možno zdá, že pracujete veľa, ale vášmu šéfovi nie. Dôležitá je totiž produktivita. Ten čo stihne za pár hodín to čo vy za dva dni je pre firmu cennejší a tým pádom vás iste predbehne v povýšení. Úlohy si vždy vopred naplánujte, najskôr sa venujte prioritám a maličkosti nechajte až na koniec.

Nikdy nedosiahnete povýšenie ak nebudete spoľahlivý. K tomu patrí dochvíľnosť, nemeškajte do práce a už vôbec nie opakovane. Plňte úlohy v zadaných termínoch. Pomáhajte kolegom a zároveň sa nebojte požiadať ich o radu. Neklamte. Lož ma krátke nohy a časom sa pravda vždy ukáže. Radšej priznajte chybu a snažte sa ju vyriešiť.

Dbajte o svoj výzor. V určitých zamestnaniach je dôležité nielen vyžarovanie, ale aj dobre pestovaný imidž a výzor. Ak pracujete v prostredí kde sa často stretávate s klientmi, alebo obchodnými partnermi, to platí dvojnásobne. Investujte čas do dobrého kaderníka a kúpte si funkčné, moderné oblečenie hodiace sa k vašej pozícii a práci.

Nebuďte vlk samotár. Zapadnite do kolektívu a zúčastňujte sa firemných teambuldingov, či osláv. Ukážte kolegom, že ste slušný a dochvíľny. Pomáhajte im, ak máte svoje povinnosti hotové. Vyhýbajte sa klebetám a flirtovaniu na pracovisku. To je istá cesta k pohrome. Na druhej strane nestojte v kúte, správajte sa uvoľnene a konajte energicky.

Budujte si korektný vzťah so svojím nadriadeným. Úlohy, ktoré vám zadá by vždy mali byť pre vás prioritné. Komunikácia s ním musí byť promptná, na jeho emaily odpovedajte na prvom mieste. Nebojte sa s ním stretnúť a prebrať nejasnosti v projektoch. Pri tejto príležitosti sa mu môžete pochváliť, čo všetko ste už stihli spraviť.

startup

V prípade, že ste sa dozvedeli o voľnej vyššej pozícii vo vašej firme, nebojte sa o ňu požiadať. Všetko robte písomne a jasne sa vyjadrite prečo ste práve vy ten človek, ktorý by mal byť povýšený. Nebojte sa pochváliť a byť sebaistý. Nič nemôžete stratiť, ale len získať. Ak sa vám nepodarí získať miesto na prvý raz, buďte trpezlivý a pokračujte v dobre odvedenej práci.

You May Also Like

More From Author